Bastuträsk Kulturbyggnader

Datum: Torsdag 1 jun 2017 - torsdag 31 aug 2017 Visa karta

Bastuträsk gamla skola är över hundra år och finns fortfarande bevarad i gammalt skick. Här kan man se de gamla skolsalarna, gamla kyrksalen och beredskapsmuseet med bl.a.minnen från krigssjukhuset.

Bastuträsk första skola och kyrka byggdes 1902-1903 och den var i bruk till 1939 när myndigheterna tog fastigheten i anspråk för att använda den som krigssjukhus. Vid denna tidpunkt flyttades undervisningen till privata fastigheter och kyrkans verksamhet flyttades till det ombyggda gravkapellet i väntan på att en ny kyrka skulle byggas.

Skolverksamheten återupptogs 1940 när krigssjukhuset flyttade sin verksamhet. Skolan var i drift fram till 1954 då den nya skolan invigdes. Vid denna tidpunkt började skolan och kyrksalen användas som förvaringsplats för hemvärnets attiraljer. För att skydda detta materiel försågs fönstren med bastanta luckor fästa med bultar som gick rakt genom fastighetens väggar och alla dörrar försågs med lås och bom. Huset stod på detta sätt i över 30 år och hela fastigheten förföll kraftigt. I slutet av 1980 talet tog kommunen upp frågan om att riva fastigheten.

Intresseföreningen bildades för att bevara fastigheten som kulturbyggnad och då beslutade kommunen att skänka bort fastigheten i stället för att riva den. Intresseföreningen har lagt ner ett mycket omfattande och gediget arbete på att rusta upp och återskapa denna slitna fastighet. Detta arbete har varit framgångsrikt och skolhuset är i dag i ett mycket bra skick.

Från maj till och med augusti hålls Gamla skolan med beredskapsmuseet öppen för visningar enligt överenskommelse. Vi tar emot både grupper och enskilda för visningar efter önskemål.

Show more

Tillfällen

Datum    
20 Aug
Söndag 20 aug 2017
21 Aug
Måndag 21 aug 2017
22 Aug
Tisdag 22 aug 2017
23 Aug
Onsdag 23 aug 2017

Om denna aktivitet

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten